Aktsiyalarni sotib olinishi

2018 yildan beri Jamiyat tomonidan aksiyalar sotib 
olish bo'yicha qaror qabul qilinmagan